قهوه و فراورده هاي آن از جنوب شرق آسيا مشتمل بر:

 

 

 

محصولات غذايي  - آرتين برناي تهران

 

 

محصولات غذايي  - آرتين برناي تهران

 

محصولات غذايي  - آرتين برناي تهران

   

 

 

 تامين تخم کتان، ذرت، جو، کنجاله آفتابگردان و کنجاله سويا از كشورهاي آسياي ميانه، روسيه و اروپاي شرقي

 

نهاده هاي دام و طيور - آرتين برناي تهران نهاده هاي دام و طيور - آرتين برناي تهران نهاده هاي دام و طيور - آرتين برناي تهران