قهوه و فراورده هاي آن از جنوب شرق آسيا مشتمل بر:

 

  • دانه سبز قهوه ربوستا (ROBUSTA) در دانه بندي هاي مختلف.

 

 

محصولات غذايي  - آرتين برناي تهران

 

  • دانه تفت داده شده قهوه عربيکا (ARABICA) و ربوستا (ROBUSTA) درگريدها و دانه بندي هاي مختلف.

 

محصولات غذايي  - آرتين برناي تهران

 

  • قهوه فوري(INSTANT COFFEE) مشتمل بر   3in1 و 2in1.

محصولات غذايي  - آرتين برناي تهران

   

 

 

  • نهاده هاي دام و طيور  

 تامين تخم کتان، ذرت، جو، کنجاله آفتابگردان و کنجاله سويا از كشورهاي آسياي ميانه، روسيه و اروپاي شرقي

 

نهاده هاي دام و طيور - آرتين برناي تهران نهاده هاي دام و طيور - آرتين برناي تهران نهاده هاي دام و طيور - آرتين برناي تهران