ارائه مشاوره و خدمات در زمينه هاي:

  • ثبت سفارش کالا، گشايش اعتبارات اسنادي و انجام حوالجات ارزي و بانکي
  • اخذ مجوز هاي واردات/صادرات لازم از سازمان ها و وزارتخانه هاي مرتبط
  • ترخيص کالا و انجام تشريفات گمرکي در کليه گمرکات کشور
  • حمل کالا
  • امور مالي _ بازرگاني به صادر کنندگان
  • معرفي تامين کنندگان معتبر و ارائه پرفرما جهت دريافت ارز مبادلاتي