چوب

واردات انواع چوب از كشور روسيه

انواع چوب روسي - آرتين برناي تهران انواع چوب روسي - آرتين برناي تهران

 

واردات انواع MDF/LDF/HDF بدون روکش از جنوب شرق آسيا در مقياس و ابعاد :

MDF: به ضخامت 2.5 الی 30 میلیمتر / ابعاد 4x8 و 6x8 فوت.

HDF: به ضخامت 8 ، 12 و 17 میلیمتر / ابعاد 4x8 و 6x8 فوت.

LDF: به ضخامت 9 الی 19 میلیمتر / ابعاد 4x8 و 6x8 فوت.

 

انواع MDF بدون روكش