اخبار

صادرات غیر نفتی ایران در نیمسال نخست سال‌جاری از مرز 23 میلیارد دلار گذشت و به 23 میلیارد و 123 میلیون دلار رسید.

 

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران؛ براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی شش ماهه نخست سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به 56 میلیون و 644 هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر 23 میلیارد و 123 میلیون دلار می‌شود.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان شهریورماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 13درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.

از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران 16 میلیون و 220 هزار تن به ارزش 22 میلیارد و 182 میلیون دلار بوده است.
واردات ایران در این مدت نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته 9 و 30 صدم درصدی از نظر وزنی و 11 و 93 صدم درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

میعانات گازی در صدر صادرات غیرنفتی ایران

براساس این گزارش، اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش 2 میلیارد و 418 میلیون دلار و سهم ارزشی 10 و 46 صدم درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 74 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 64 صدم درصد، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش 861 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 72 صدم درصد، متانول به ارزش 693 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 درصد بوده است.
گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور 32 و 16 صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، 10 و 46 صدم درصد مربوط به میعانات گازی و 57 و 39 صدم درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

قطعات خودرو، مهم‌ترین کالای وارداتی ایران

همچنین اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش 978 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 41 صدم درصد، برنج به ارزش 964 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 35 صدم درصد، ذرت دامی به ارزش 961 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 33 صدم درصد، لوبیای سویا به ارزش 705 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 18 صدم درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش 287 میلیون دلار و سهم ارزشی 1 و 29 صدم درصد بوده است.

کالاهای ایران بیشتر به کدام کشورها می‌روند؟

این گزارش حاکی است که در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با 4 میلیارد و 633 میلیون دلار و سهم ارزشی 20 و 4 صدم درصد، عراق با 4 میلیارد و 564 میلیون دلار و سهم ارزشی 19 و 74 صدم درصد، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 63 میلیون دلار و سهم ارزشی 17 و 57 صدم درصد، افغانستان با یک میلیارد و 668 میلیون دلار و سهم ارزشی 7 و 22 صدم درصد و هند با یک میلیارد و 255 میلیون دلار و سهم ارزشی 5 و 43 صدم درصد بوده‌اند.

عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران

اما در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در شش ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با 5 میلیارد و 502 میلیون دلار و سهم ارزشی 24 و 80 صدم درصد، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 159 میلیون دلار و سهم ارزشی 14 و 24 صدم درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و 433 میلیون دلار و سهم ارزشی 6 و 46 صدم درصد، هند با یک میلیارد و 373 میلیون دلار و سهم ارزشی 6 و 19 صدم درصد و آلمان با یک میلیارد و 172 میلیون دلار و سهم ارزشی 5 و 29 صدم درصد انجام شده است.( منبع : سایت رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران) 

 

بانک مرکزی، اولویت های جدید تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان به نرخ اعلامی این بانک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

ادامه مطلب...
88 میلیون دلار مازاد تراز تجاری ایران در 10 ماهه سال‌ 95

 بر این اساس صادرات غیرنفتی ایران به 35میلیارد و270میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8 و37 صدم درصد افزایش داشته است.


میزان واردات ایران در مدت یادشده به 34 میلیارد و 982 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 و21 صدم درصد رشد داشته است.


مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت 288میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.
ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 10 ماهه سال‌جاری در مجموع به 70 میلیارد و 252 میلیون دلار رسید که در مقایسه با پارسال 5 و 8 درصد رشد داشته و تجار ایرانی 3 میلیارد و814 میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن تجارت خارجی ایران طی ده ماهه سال‌جاری است. مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در 10 ماهه سال گذشته 66 میلیارد و 438 میلیون دلار بود.


در این مدت تشریفات گمرکی 27 میلیون و 555 هزار تن کالای وارداتی و 102میلیون و 43 هزار تن کالای صادراتی در گمرکات سراسر  انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی به ترتیب 2 و 87 صدم درصدکاهش و 33 و 76 صدم درصد افزایش داشته است.


در این مدت میعانات گازی با 6 میلیارد و 26 میلیون دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که17 و 8 صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و 952 میلیون دلار و سهم 5 و 53 صدم درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و345 میلیون  دلار و سهم 3 و 81 صدم درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و68 میلیون دلار و سهم 3 و 3 صدم درصدی و پروپان مایع شده با 990 میلیون دلار و سهم 2 و 81 صدم درصدی قرار دارند.


اقلام عمده وارداتی طی ده ماهه سال 1395 به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 161 میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش774میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش666 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور1500تا 2000سی سی به ارزش 626 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور2000تا2500سی سی به ارزش 536  میلیون دلار بود.


چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است به طوری که در ده ماهه سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به 6 میلیارد و 543 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 و53صدم درصد افزایش داشته است که بهترین رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار کالای ایرانی را داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با 5 میلیارد و 665 میلیون دلار، عراق با 5 میلیارد و 39 میلیون دلار، ترکیه با 2 میلیارد و 817 میلیون دلار و جمهوری کره با 2 میلیارد و 567میلیون دلار قرار دارند.
آمار تجارت خارجی کشورمان در ده ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد، که رتبه‌های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با 8 میلیارد و 403 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 5 میلیارد و 488 میلیون دلار، جمهوری کره با 2 میلیارد و 786 میلیون دلار و ترکیه با 2 میلیارد و 193 میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب یک و 27 صدم درصد، 11 و 47 صدم درصد، 8 و 74 صدم درصد و 10 و 99 صدم درصد کاهش داشته است.


 واردات ایران از آلمان در ده ماهه سال‌جاری  به یک میلیارد و 962 میلیون دلار رسید و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود .واردات ایران از آلمان در این مدت 36 و 39 صدم درصد رشد داشته که این میزان در ماه گذشته 38 و 22 صدم درصد بوده است ( منبع: سايت گمرك ايران) 

اطلاعات تماس

 • دفتر مشهد:
  مشهد - بلوار منتظری - نبش منتظری 7 - ساختمان ساپکو و قطعه سازان - طبقه هفتم
 • 051-38444201 
  051-38444203

 

 • دفتر تهران:
  تهران - خيابان وليعصر - خيابان فتحی شقاقی - ميدان سلماس - اول خيابان شهريار - پلاک 4
  صندوق پستی: 1431743776 
 • 021-88350982 
  021-88023471
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال ایمیل

جهت ارتباط با ما ایمیل خود را وارد نمایید.